Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Szkolny Konkurs Fotograficzny Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 19 Listopad 2013 08:43

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału

 SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„ZSG OCZAMI UCZNIÓW

REGULAMIN

Organizator konkursu - Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawuje Komisja Konkursowa w składzie:

 • Andrzej Iwaniuk
 • Bogusław Niemczak
 • Arkadiusz Noskowicz – przewodniczący
 • Anna Sidoruk
 • Joanna Szydłowska
 • Izabela Toruńska
 • Krzysztof Zambrowski

Temat konkursuUCZNIOWSKIE SPOJRZENIA NA SZKOŁĘ

Cele konkursu:

 • popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy wyrazu artystycznego
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promocja szkoły

Zasady konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

2. Czas trwania konkursu: 18 listopad 2013r. - 28 luty 2014r.

3. Uczestnik konkursu może zgłosić max. 3 zdjęcia, w formie elektronicznej – plik JPG, o wielkości umożliwiającej wykonanie odbitki na papierze w formacie 15cm x 21cm (zalecana matryca aparatu - min. 4 Mpix.)

4. Do pracy dołączamy oświadczenie autora o:
 • posiadaniu pełnych praw autorskich
 • wcześniejszym niepublikowaniu prac,
 • posiadaniu zgody na publikację (przynajmniej ustnej) osób na zdjęciach

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w marcu 2014r. na stronie internetowej szkoły, zaś nagrodzone prace wydrukowane i zaprezentowane w antyramach na forum szkoły.

6. Fundatorem nagród jest Dyrektor Szkoły.

7. Prace konkursowe mogą zostać wykorzystane do promocji szkoły.

8. Szczegółowych informacji udzielają wszyscy członkowie komisji konkursowej.

9. Decydujący wpływ na ocenę pracy będzie miało ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu.

 

Zmieniony: Wtorek, 19 Listopad 2013 08:56