Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Deportacje obywateli polskich w latach 1940-1941 Drukuj Email
Niedziela, 03 Marzec 2013 22:07

Deportacje obywateli polskich
w latach 1940-1941

 
 
10 lutego wspominamy rocznicę pierwszej, masowej deportacji obywateli polskich, mieszkańców tych terenów Rzeczpospolitej Polskiej, które znalazły się pod okupacją radziecką w pierwszych latach II wojny światowej, w głąb Związku Radzieckiego.

Deportacje, a było ich cztery, to zgodnie z Encyklopedią PWN „[…] przymusowe, połączone z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności przesiedlenie osób do innego rejonu kraju  lub usunięcie ich poza granice państwa, głownie ze względów politycznych, na podstawie decyzji władz administracyjnych”. Była to jedna z form represji władz radzieckich wobec Polaków oraz przedstawicieli innych narodowości, których te władze uznały za niebezpiecznych lub stanowiących przeszkodę w budowaniu państwa radzieckiego na wschodnich kresach Rzeczpospolitej.

O tych wydarzeniach opowiada praca uczennicy klasy I TF Moniki Radłowskiej. W jej ostatniej części znajduje się informacja o Związku Sybiraków, organizacji społecznej zajmującej się kultywowaniem pamięci o tych wydarzeniach i ludziach, których udziałem był los deportowanych, los i tragedia zesłańców.

Hymn Sybiraków
 


Monika Radłowska, kl. I  TF,
współpraca Wojciech Brański
Zmieniony: Poniedziałek, 10 Luty 2020 11:54