Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Spotkanie z przedstawicielami Związku Niewidomych Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 20 Grudzień 2013 23:42

W ramach współpracy świetlicy szkolnej ze Związkiem Niewidomych w Białymstoku w dniu 4 grudnia  odbyło się spotkanie z Panią Alicją Leoniuk  i Panem Marcinem Popiołkiem   na temat problemów i pomocy ludziom z dysfunkcją wzroku. Tematem spotkania była także obsługa konsumenta niewidomego lub niedowidzącego.

Gości powitał Pan dyrektor Marek Józefowicz, który już drugi rok wspiera nasze działania na rzecz  niewidomych. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli film na temat podstawowych zasad udzielania pomocy osobom niedowidzącym i niewidomym.

Zaproszeni  goście przedstawili trudności dnia codziennego osoby niewidomej, ale także możliwości dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Zapoznali naszą młodzież z właściwym postępowaniem przyszłych pracowników w dziedzinie gastronomii wobec  osób z dysfunkcją wzroku. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w  ćwiczeniach obsługi konsumenta – jedni jako klienci z opaskami na oczach, drudzy jako kelnerzy. Przy organizacji spotkania szczególnie wyróżnili się uczniowie: Hubert Marcinkiewicz kl. III TF,  Michał Frejtag i Paweł Wróblewski z kl. II TE.

Kilkunastu uczniów, oprócz  dotychczas działających,  wyraziło chęć stałej współpracy ze Związkiem Niewidomych. Najbliższą okazją będzie program Jasełkowy, który zaprezentujemy podczas Opłatka Wigilijnego w Związku Niewidomych w Białymstoku.

Jolanta Baranowska