Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Podsumowanie akcji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 11 Czerwiec 2014 23:29

W dniach 14 kwietnia – 30 maja 2014 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku została zrealizowana Akcja „Ekologiczny Gastronomik”. W ramach projektu zostały zorganizowane akcje, konkursy oraz zajęcia o tematyce ekologicznej.

Efekt działania przekroczył nasze oczekiwania. Akcja „Ekologiczny Gastronomik”, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i wzbudzała mnóstwo emocji.

W ramach akcji zostały zorganizowane następujące przedsięwzięcia:
     
1. Zajęcia ekologiczne realizowane w miesiącach kwiecień i maj 2014r. z tematyki i w zakresie:

Zasady zdrowego żywienia – przedstawienie ekologicznego, zdrowego odżywiania, omówienie pogarszania jakości żywienia
 
Obróbka potraw – maszyny, urządzenia i sprzęt, bezpieczeństwo i szkodliwość materiałów w bliskim kontakcie z żywnością
 
Odnawialne źródła energii (OZE): wykorzystujące w procesie przetwarzania energię z natury

Inteligentny dom: z przedstawieniem sposobów oszczędzania energii, które są uzyskiwane z zasobów naturalnych,

Ekologiczne zakupy – zielone zakupy - uświadomienie wpływu decyzji zakupowych na procesy produkcyjne oraz minimalizację zagrożeń związanych z odpadami pozakupowymi i sposobami ich segregowania i sposobów utylizowania;  
 
Fair Trade – Sprawiedliwy Handel – omówienie wszelkich skojarzeń, zasad dotyczących wielu aspektów produkcji i handlu naturalnego, aby Sprawiedliwy Handel traktował pieniądz nie jako cel, lecz środek prowadzący do lepszego i zdrowszego życia zarówno producentów jak i konsumentów;
 
Biohandel – zostały omówione przykłady rynku produktów ekologicznych, wzrost zainteresowania eko żywnością oraz eko jarmarki, jako dobre przykłady handlu eko żywnoscią;

Bioodpady – przykłady, inwestycje w biooczyszczalnie przydomowe, sposoby wykorzystania.

Zajęcia prowadzone były przez panią Izabelę Pietruczuk, Ewę Kwaśniewską i Wiolettę Leżankę. Uczestniczyła w nich młodzież z klas technikum i ZSZ.

2. W dniu 22 kwietnia z inicjatywy Naszej Szkoły odbył się Dzień Ziemi, do którego zobowiązali się przyłączyć uczniowie z naszej szkoły (umówiono się na wyłączenie prądu na godziny w domach naszych uczniów). To był gest wyrażający zrozumienie celowości oszczędzania energii.

3. Cztery konkursy o tematyce ekologicznej i zdrowego żywienia, w których uczestniczyło 88 uczniów z klas technikum i ZSZ:

Konkurs: „ELEKTROODPADY” – wpłynęły dwadzieścia trzy prace
Konkurs: „JESTEŚ TYM, CO ZJESZ” - wpłynęło dwadzieścia siedem prac
Konkurs „NIEBEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ” - wpłynęło dwadzieścia sześć  prac
Konkurs „GREENWASHING” - wpłynęły dwanaście prac

W dniu 22 maja 2014 r., odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokonała oceny prac złożonych do dnia 21 maja 2014r. w konkursach, realizowanych w ramach Akcji „Ekologiczny Gastronomik” i dokonała wyboru najlepszych prac.

4. W dniu 22 maja b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, w którym wzięła udział przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Izabela Pietruczuk - koordynator akcji, Ewa Kwaśniewska oraz Wioletta Leżanka Wszystkie prace zostały  ocenione przez komisję pod względem formalnym oraz estetycznym zgodnie z regulaminami konkursów. Wyłoniono najlepsze prace, które zostały nagrodzone oraz wyróżnione.

5. W dniu 30 maja 2014 r. odbyła się Konferencja kończąca Akcję „Ekologiczny Gastronomik”. W trakcie trwania Konferencji uczniowie Szkoły zaprezentowali swoje prace konkursowe, a na koniec zostały wręczone nagrody. W Konferencji wzięła udział przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W Akcji wzięło udział – 88 uczniów w konkursach ekologicznych, ponad 300 uczniów – w zajęciach ekologicznych. To wielki sukces i radość z dobrze wypełnionej misji promowania ekologii w Naszej Szkole.
 
Opracowała Ewa Kwaśniewska

Zmieniony: Środa, 11 Czerwiec 2014 23:37