Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Kolejna nowość w naszej bibliotece Drukuj Email
Wtorek, 08 Grudzień 2015 07:26

Dzięki szczodrości Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych – Pana Marka Józefowicza biblioteka szkolna wzbogaciła się o kolejną pozycję książkową. Tym razem jest to „Poczet Królów i Książąt Polskich autorstwa Adama Dylewskiego. Poniżej krótka recenzja:
 
Słowo wstępne do prezentowanego wydania napisał profesor Janusz Tazbir, współautor sztandarowego wydania „Pocztu królów i książąt Polski” wydanego w 1978 roku. Nasz znakomity historyk podkreśla, że mimo upływającego czasu i zmieniających się warunków społeczno-politycznych, działalność rządzących powinna być oceniana przez pryzmat ich aktywności wobec własnego narodu i kraju.
 
Album został wydany w dużym, gabinetowym wolumenie, co pozwoliło zaprezentować reprodukcje czarno-białych rysunków naszych władców, w pokaźnym formacie , ułatwiającym dostrzeżenie szczegółów ubioru oraz ich indywidualne cechy charakteru, manifestujące się niezwykłą ekspresją twarzy.
 
Publikacja oprawiona została w twarda szytą okładkę pokrytą metalizowanym płótnem, na której czarną folią wytłoczono tytulaturę oraz ozdobną floraturę zamykającą przestrzeń okładki. W centralnej części okładki złotą folią wytłoczono wizerunek orła, który nawiązuje do herbu dynastycznego pierwszych Piastów. Na czwartej stronie okładki, także w jej centrum, złota folią wytłoczone zostały królewskie insygnia władzy: korona, królewskie jabłko oraz berło. Ze względu na kolekcjonerski charakter edycji, każdy egzemplarz na stronie tytułowej posiada ręcznie wpisany własny numer, co jednoznacznie przesadza o jego niepowtarzalności.
 
Dla podkreślenia rangi wydania, ale także w celu ochrony, album umieszczono w specjalnej zamykanej kasecie, pokrytej także metalizowanym płótnem. Na froncie kasety czarną folią wytłoczono stylizowaną podobiznę naszego pierwszego króla – Bolesława Chrobrego. Na odwrotnej stronie kasety wytłoczono natomiast, w stylizowanej formie, Zamek Królewski na Wawelu.
 
Publikacja została wydrukowana na papierze bardzo dobrej jakości, którego sztywność i gramatura przesądzają o dużej odporności na uszkodzenie mechaniczne i chemiczne. Tekst opracowania, przybliżający postaci naszych monarchów, został wydrukowany dużą, przejrzysta czcionką, a każdy jego rozdział rozpoczyna się ozdobnym kolorowym inicjałem. W końcowej części woluminu zamieszczone zostały zestawienia bibliografii tematycznej, map historycznych oraz drzew genealogicznych.
 
 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zmieniony: Wtorek, 08 Grudzień 2015 07:32