Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Reklama
-Badania o przydatności do zawodu Drukuj Email
Niedziela, 02 Kwiecień 2017 14:13
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2017 badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania.
 
Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:
 
1. Skierowanie w oryginale.
2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

Kandydat do szkoły będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych wyłącznie na podstawie trzech skierowań.

pełna informacja dla kandydatów + wykaz placówek medycyny pracy (pdf)

 

 

Zmieniony: Wtorek, 25 Kwiecień 2017 13:28