Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
-Badania o przydatności do zawodu Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 29 Marzec 2019 00:00
Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania.
 
Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:
 
1. Skierowanie w oryginale.
2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

Kandydat do szkoły będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych wyłącznie na podstawie trzech skierowań.

wykaz placówek medycyny pracy (pdf)

 

 

Zmieniony: Czwartek, 04 Kwiecień 2019 13:54