Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Reklama
-Terminy rekrutacji Drukuj Email
Niedziela, 02 Kwiecień 2017 22:14

Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 12 kwietnia 2017r. 

----> pdf <----

Terminy dotyczące Naszej Szkoły:

04 maja - 23 czerwca 2017 r. do godziny 15:00

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej + 3 zdjęcia

 23 czerwca - 26 czerwca 2017 r. do godziny 15:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
 wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 
 13 lipca 2017 r. o godzinie 10:00
 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 do 14 lipca 2017 r. do godz. 15:00
 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego
 17 lipca 2017 r. o godz. 12:00
 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc
 17 lipca 2017 2017 - 20 lipca 2017 r. do godz. 15:00
 składanie dokumentów na wolne miejsca
 do 25 lipca 2017 r.
 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
 16 sierpnia 2017 r . o godz. 10:00
 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
 18 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00
 ostateczne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

 

 

Zmieniony: Wtorek, 25 Kwiecień 2017 21:57