Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
-Terminy rekrutacji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 10 Marzec 2018 00:00

Zarządzenie Nr 14/2018
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2018 roku

----> pdf <----

Terminy dotyczące Naszej Szkoły:


05 maja - 22 czerwca 2018r. do godziny 15:00

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej + 3 zdjęcia

 po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 
do 25 czerwca 2018 r. do godziny 15:00uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 11 lipca 2018 r. o godzinie 10:00
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 do 12 lipca 2018 r. do godz. 15:00
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego
13 lipca 2018 r. o godz. 10:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc

 

 

Zmieniony: Sobota, 10 Marzec 2018 12:23