Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2017 rok Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Listopad 2016 16:16
Ogłoszenie o przetargu

 

Ogłoszenie nr 342346 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2017 rok

 

 • Ogłoszenie | Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 8 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 9 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 10 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 11 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 12 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 13 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 14 do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 15 i 16 (oświadczenia) do SIWZ | Pobierz
 • Załącznik nr 17 (projekt umowy) do SIWZ | Pobierz

 


 

Protokół z otwarcia ofert (pdf) 

 


 
 
 
 

 

 

 

Zmieniony: Niedziela, 27 Listopad 2016 22:59