Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
77 rocznica Zbrodni Katyńskiej – uroczystość szkolna Drukuj Email
Wtorek, 02 Maj 2017 21:42

 


12 kwietnia 2017 roku w świetlicy szkolnej uczciliśmy pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej. Data obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej nie jest przypadkowa – 14 listopada 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia, w 1943 roku, Niemcy opublikowali informację o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów polskich.

 

Ofiarami byli jeńcy polscy umieszczeni w obozie w Kozielsku. Nie były to niestety jedyne groby, w których miejsce ostatniego spoczynku znaleźli obywatele polscy – ofiary Zbrodni Katyńskiej. Przyjmuje się, że swoim zasięgiem objęła około 22 000 istnień ludzkich. Ofiary zostały zamordowane na polecenie najwyższych władz Związku Radzieckiego z Józefem Stalinem na czele. Decyzja w tej sprawie zapadła 5 marca a została zrealizowana w kwietniu i maju 1940 roku.  Ofiarami zaś byli jeńcy polscy umieszczeni, we wzmiankowaniu już obozie w Kozielsku oraz obozach w Starobielsku i Ostaszkowie. Ponadto rozstrzelano obywateli polskich osadzonych  
w  więzieniach tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy (tak nazywano wschodnie obszary Rzeczypospolitej włączone do ZSRR).  

 

 

Uroczystość szkolna, na którą złożyły się: referat historyczny przybliżający tematykę Zbrodni Katyńskiej, fragmenty pamiętników zamordowanych oficerów, okolicznościowe  wiersze
i piosenki oraz prezentacje multimedialne została przygotowana przez młodzież klas I – III Zespołu Szkół Gastronomicznych pod kierunkiem opiekuna świetlicy szkolnej p. Jolanty Baranowskiej i nauczyciela historii p. Wojciecha Brańskiego. Jednym z elementów oprawy artystycznej był rysunek Marty Barszczewskiej z kl. IITE przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego widoczny na niektórych fotografiach.

W programie edukacyjno – artystycznym udział wzięli: Sylwia Kochmańska, Karolina Rafałowska, Klaudia Sobolewska, Emilia Szóstko, Weronika Głódź z kl. ITE, Jakub Sowul, Jakub Koeijvoets, Mariusz Stupak z kl. ITB, Marta Barszczewska, Dagmara Benecka, 
z kl. IITE, Klaudia Tyniewicka z kl. IIITF oraz Łukasz Dudziński z kl. IIITD.  Fotografie zamieszczone na końcu tej relacji wykonał Jakub Roszkowski z IITW. Obsługę techniczną zapewnili zaś Mateusz Stankiewicz i Patryk Ołdytowski z kl. IITW.  

Jolanta Baranowska
Wojciech Brański