Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
IV Tydzień Konstytucyjny w Zespole Szkół Gastronomicznych Drukuj Email
Czwartek, 30 Listopad 2017 17:51


W ramach IV edycji Tygodnia Konstytucyjnego (4-11. listopada 2017r.) 10 listopada 2017r. uczniowie klas I TB, I TD, III TD, III TW oraz IV TB uczestniczyli w zajęciach dotyczących roli i znaczenia Konstytucji RP w codziennym życiu każdego obywatela polskiego. Zajęcia prowadzone były przez Panie: sędzię Grażynę Redos-Kryńską i aplikantkę radcowską Małgorzatę Jodłowską.
Po części wstępnej młodzież w małych grupach analizowała przygotowane przez organizatorów precedensy prawne i odnosiła je do konkretnych zapisów polskiej konstytucji.
Tydzień Konstytucyjny organizuje Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, które powstało w maju 2010r., w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Zbigniewa Hołdy. Założone z inicjatywy grupy prawników, podejmuje działania na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono.
Celem projektu „Tydzień Konstytucyjny” jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Pokazanie w przystępny i interesujący sposób, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas, promowanie świadomego obywatelstwa, zachęcanie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi i zwracanie ich uwagi na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.
Po raz kolejny Patronat Honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Opiekę merytoryczną nad materiałami dydaktycznymi sprawowała Pani Profesor Ewa Łętowska.

Wojciech Brański