Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
„ Przecież tylko Polsce służę... życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867- 1935)” Podsumowanie konkursu Drukuj Email
Środa, 06 Grudzień 2017 15:18

10 listopada 2017 roku, w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku miało miejsce podsumowanie miejskiego konkursu historyczno-literackiego: „Przecież tylko Polsce służę...życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935)”, pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku, w 150. rocznicę jego urodzin. Był to jeden z punktów wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Konkurs, którego organizatorem jest wymieniona wyżej placówka edukacyjna przewidziany był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku. Celami konkursu były: poznanie i przybliżenie uczniom sylwetki i działalności jednego z najwybitniejszych Polaków Marszałka Józefa Piłsudskiego, rozbudzanie zainteresowania historią Polski, propagowanie postaw patriotycznych, zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.

W konkursie wzięło udział kilkoro uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Troje z nich zostało jego laureatami:
Marta Abigail Barszczewska z klasy III TE zdobyła Grand Prix w kategorii plastycznej. W tej samej kategorii uczeń klasy III TD Adrian Kopczewski zajął I miejsce. II miejsce w kategorii multimedialnej zajęła natomiast Natalia Boćkowska z klasy III TD.

 


 

 
 
Uczniów do konkursu zgłosił i opieka merytoryczną otoczył nauczyciel historii Wojciech Brański.W uroczystym podsumowania konkursu uczniom towarzyszyła Pani pedagog Agnieszka Okuniewska, której też zawdzięczamy fotografie zamieszczone w relacji. 
Chciałbym też zachęcić do zapoznania się z nagrodzoną prezentacją  Natalii Boćkowskiej.ZobaczWojciech Brański