Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Rekrutacja na wyjazd do Hiszpanii Drukuj Email
Środa, 20 Grudzień 2017 22:30

 

 

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BIAŁYMSTOKU W PROJEKCIE

"Grasz o europejski staż"

 w ramach programu ERASMUS+ Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna

rozpoczyna się rekrutacja uczestników do udziału w stażach zawodowych w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Hiszpanii.

  • Projekt skierowany jest do uczniów klas I, II i III -zawód technik żywienia i usług gastronomicznych (12 uczniów) .
  • Uczestnicy Projektu odbędą praktykę zagraniczną (staż) w wymiarze czterech tygodni w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Hiszpanii, w Grenadzie. Uczestnicy wyjadą w 12-osobowej grupie wraz z dwoma opiekunami (nauczycielami ZSG): grupa wyjedzie po 05.08.2018 r. (daty będą uwzględniały 30 dni pobytu łącznie z podróżą oraz dokładne daty wylotów będą uwzględniać najbardziej korzystną cenę połączenia).
  • Podczas kwalifikacji będą brane pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych za półrocze 2017/18 (kl.II i III)
  • średnia ocen za I półrocze (klasa I)
  • wyniki z testu z języka angielskiego oraz ocena zachowania za I semestr roku szkolnego 2017/2018. Ponadto uczniowie powinni uzyskać pozytywną opinię wychowawcy.
  • W pierwszej kolejności będą rozpatrywane dokumenty osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji projektu.
  • Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej szkoły.
  • Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 18.01.2018 r. do godz. 13.00.
  • Regulamin rekrutacji oraz regulamin uczestnictwa w Projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły zsg.bialystok.pl, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz u wychowawców klas I, II i III (technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

Załączniki:

 

 

Zmieniony: Wtorek, 02 Styczeń 2018 13:45