Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Reklama
Egzamin maturalny- termin poprawkowy Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 23 Czerwiec 2018 12:44

Egzamin maturalny termin poprawkowy

Do poprawkowego egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent, który:

  • Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony
  • Przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony
  • Nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
  • W terminie do 10.07.2018 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.
  • Uwaga: druki oświadczeń znajdują się w sekretariacie szkoły.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie do 10.07.2018 do godziny 15.30

Poprawkowy egzamin maturalny

Część pisemna – 21.08.2018 godzina 9.00

Część ustna – 21.08.2018 zgodnie z harmonogramem

11 września 2018 

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości po egzaminie przeprowadzonym w terminie poprawkowym.

Świadectwa do odebrania w sekretariacie szkoły od godziny 10.30