Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Reklama
DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 04 Marzec 2019 22:29

22 MARCA 2019

Jeśli lubisz język angielski zgłoś się do udziału w konkursach z okazji Dnia Języka Angielskiego w naszej szkole!

Dnia 22 marca odbędzie się rozstrzygnięcie 2 następujących konkursów:

  • KONKURS NA PROJEKT MULTIMEDIALNY, FOLDER lub PLAKAT na temat: My favourite cuisine   (Moja ulubiona kuchnia)

Zgłoszenia do 15 marca!

  •  KONKURS PISARSKI

(wypracowanie w języku angielskim - pisane w szkole 14 marca 10:45-11:30)

Po szczegółowe informacje zgłoś się do swojego nauczyciela języka angielskiego. Regulamin dostępny poniżej.

 

Sponsorzy:

  • Dyrektor ZSG
  • Wydawnictwa językowe

Organizatorzy:

 Nauczyciele języka angielskiego ZSG                    

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PROJEKT I KONKURSU PISARSKIEGO
W RAMACH DNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
22 marca 2019


ORGANIZATORZY KONKURSÓW

Konkursy organizuje Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawuje Komitet powołany spośród nauczycieli języka angielskiego w składzie: Marta Mazuruk, Alicja Nelke, Krzyżaniak Monika, Izabela Kowalska, Joanna Średzińska oraz Izabela Toruńska


REGULAMIN

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290)


CELE KONKURSÓW

  • Zainteresowanie młodzieży kulturą anglojęzyczną.
  • Zachęcanie uczniów do wyrażania swoich opinii w postaci pracy pisemnej na dany temat.
  • Propagowanie uczenia się języka angielskiego.
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań osobistych uczniów.


ZASADY KONKURSU  NA PROJEKT MULTIMEDIALNY/FOLDER LUB PLAKAT
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych.
2. W konkursie  uczniowie uczestniczą indywidualnie.
3. Uczniowie przygotowują  w języku angielskim jeden projekt multimedialny bądź folder lub plakat dotyczący ulubionej kuchni.
4. Oceniana będzie  poprawność językowa oraz sposób i estetyka wykonania.

ZASADY KONKURSU PISARSKIEGO
1. Wszyscy uczniowie ZSG mogą brać udział w konkursie pisarskim.
2. Uczeń ma za zadanie napisać pracę pisemną w wyznaczonym terminie w języku angielskim na podany temat.
3. Praca powinna mieć od 200-250 słów.
4. Praca oceniana będzie według następujących kryteriów: treść, forma, poprawność językowa i bogactwo językowe.

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe w postaci książek i fiszek angielskich  oraz biletów do kina ufundowanych przez Dyrekcję Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Organizatorzy:

Dyrekcja ZSG oraz Zespół nauczycieli języka angielskiego

 

Zmieniony: Poniedziałek, 04 Marzec 2019 22:36