Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
80. rocznica pierwszej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR – uroczystość miejska Drukuj Email
Wtorek, 18 Luty 2020 11:55

10 lutego 1940 roku miała miejsce pierwsza masowa deportacja obywateli polskich, którzy znaleźli się na obszarze okupacji radzieckiej po 17 września 1939 roku. W poniedziałek
10 lutego 2020r. w Białymstoku, pod pomnikiem Grobem Nieznanego Sybiraka, położonym przy kościele Ducha Świętego na osiedlu „Piasta” zakończyły się kilkudniowe obchody 80. rocznicy tego wydarzenia

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Związku Sybiraków, władze miejskie, parlamentarzyści, służby mundurowe, poczty sztandarowe i młodzież z białostockich szkół. Zespół Szkół Gastronomicznych reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Jolanta Wiśniewska, Gabriela Wyszkowska oraz Jakub Trochimiuk z klasy IIITF pod opieką Pana Jana Perkowskiego.

W południe w mieście zawyły syreny, by przypomnieć mieszkańcom miasta o rocznicy deportacji z lutego 1940 roku, a w szkołach uczniowie uczcili minutą ciszy pamięć ofiar deportacji. Nasza szkoła również przyłączyła się do tej formy upamiętnienia tej ważnej dla naszego regionu rocznicy.

Od 10 lutego 1940r. do czerwca 1941r. władze Związku Radzieckiego, okupującego tereny
II Rzeczypospolitej, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości. Pierwsza z nich, której rocznicę właśnie obchodzimy, objęła głównie rodziny urzędników państwowych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, a także wojskowych, w tym uczestników wojny polsko-bolszewickiej, którzy jako osadnicy wojskowi dostali nadziały ziemi za zasługi w tej wojnie, właścicieli ziemskich. Trafiali do północnych regionów ZSRS, w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi. Szacuje się, że wywieziono wówczas ok. 140 tysięcy osób.

Więcej informacji na temat deportacji można przeczytać w następującej publikacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły:

Zobacz

 

Wojciech Brański
fot. Jan Perkowski