Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
CKP

Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3
w Zespole Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku zostało utworzone w 2004 roku.


Jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą powołaną do realizacji zadań
z zakresu etapu praktycznego kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych
wynikających z programów nauczania, a także zadań zleconych przez szkoły
i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Nasz adres:
ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
tel./fax. (85) 65 12 989
 
Bufet tel.  (85) 65 13 854 w. 25
 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Oferta CKP 311
2 Remont budynku CKP nr 3 2224
3 Torty 5998
4 Oferta gastronomiczna 21436
5 Przepisy cukiernicze 14575
6 Przepisy potraw 6651
7 Gastrony 5351
8 Zakres działania CKP 8312