Branżowa Szkoła II Stopnia technik technologii żywności

1. Wniosek o przyjęcie kandydata do Branżowej Szkoły II Stopnia- do pobrania w DOCX (Microsoft Word)

2. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ przez absolwentów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole od roku szkolnego 2012/2013

3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

4A. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w ZSZ albo BS I Stopnia

lub

4B. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

T.2 lub TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych  z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

T.3 lub TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich

T.4 lub TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

T.5 lub TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.18 lub TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

lub

4C. Świadectwa czeladnicze w zawodzie: cukiernik, piekarz, przetwórca ryb, wędliniarz.

 


Branżowa Szkoła II Stopnia technik żywienia i usług gastronomicznych

1. Wniosek o przyjęcie kandydata do Branżowej Szkoły II Stopnia- do pobrania w DOCX (Microsoft Word)

2. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ przez absolwentów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole od roku szkolnego 2012/2013

3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

4A. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w ZSZ albo BS I Stopnia

lub

4B. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie – T.6 lub TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

lub

4C. Świadectwo czeladnicze w zawodzie kucharz.