Branżowa Szkoła II Stopnia technik technologii żywności

 • Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia w tym, absolwentów którzy ukończyli BS I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2020-2021.
 • Zaświadczenie lekarskie.
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
 • 2 lub TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
 • 3 lub TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich,
 • 4 lub TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych,
 • 5 lub TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • 18 lub TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.
 • Świadectwa czeladnicze w zawodzie: cukiernik, piekarz, przetwórca ryb, wędliniarz.

 


Branżowa Szkoła II Stopnia technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 • Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia w tym, absolwentów którzy ukończyli BS I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2020-2021.
 • Zaświadczenie lekarskie.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie:
 • 6 lub TG.07 Sporządzanie potraw i napojów.
 • Świadectwo czeladnicze w zawodzie kucharz.