Kwalifikacja

Symbol kwalifikacji

Zawód

Symbol zawodu

Liczba miejsc

Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.01

kelner

513101

20

Przygotowywanie
i wydawanie dań

HGT.02

kucharz

512001

20