TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

     Technik technologii żywności zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu, aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji, wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

OKRES NAUKI: 2 lata.

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Technik technologii żywności powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w cukiernictwie, żywieniu i gastronomii,
 • interesują się zdrowym odżywianiem oraz wytwarzaniem żywności wysokiej jakości,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w zakładach spożywczych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • wytwarzania produktów spożywczych,
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • kontrolowania jakości żywności na każdym etapie jej produkcji,
 • opracowywania receptur żywnościowych,
 • nowoczesnych i tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności,
 • prowadzenia badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • języka obcego zawodowego.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł technika technologii żywności,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

 SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych,

 • uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i świadectwa maturalnego.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

        Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły II Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako technik technologii żywności w:

 • laboratoriach przemysłu spożywczego (laborant),
 • w zakładach gastronomicznych,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

MIEJSCE PRACY

 • przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej,
 • instytucje zajmujące się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności,
 • placówki handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych,
 • firmy zajmujące się przechowaniem i dystrybucją żywności,
 • zakłady żywienia zbiorowego,
 • ośrodki turystyczno-wypoczynkowe,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

STUDIA

     Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dowolnych kierunkach.

 


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

        Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

          Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych. Przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia.  Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii.

OKRES NAUKI: 2 lata.

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu i gastronomią,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • języka obcego zawodowego.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA

 • tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

 • uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i świadectwa maturalnego.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

           Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły II Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi,
 • zakłady gastronomiczne,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • stołówki szkolne, szpitalne i sanatoryjne,
 • firmy cateringowe,
 • zakłady spożywcze,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

STUDIA

   Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dowolnych kierunkach.

Opracowała: Anna Antoniak