Wykaz podręczników w ZSG

Rok szkolny 2023-2024

 

 


KLASY PIERWSZE

Technikum Gastronomiczne

 • I TB - technik usług kelnerskich - pobierz
 • I TC - technik technologii żywności - pobierz
 • I TD - technik technologii żywności  - pobierz
 • I TE - technik żywienia i usług gastronomicznych  - pobierz
 • I TF - technik żywienia i usług gastronomicznych  - pobierz
 • I TG - technik żywienia i usług gastronomicznych - pobierz
 • I TH - technik żywienia i usług gastronomicznych  - pobierz
 • I TI - technik żywienia i usług gastronomicznych  - pobierz

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Branżowa II stopnia

 • Technik technologii żywności (po szkole podstawowej- semestr 1 i semestr 2) - pobierz
 • Technik żywienia i uslug gastronomicznych (po szkole podstawowej- semestr 1 i semestr 2) - pobierz

 


KLASY DRUGIE

Technikum Gastronomiczne

 • II TEP - technik usług kelnerskich (przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski) - pobierz
 • II TFP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski) - pobierz
 • II TGP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski) - pobierz
 • II THP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: biologia, jęz. angielski) - pobierz
 • II TIP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka) - pobierz

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Branżowa II stopnia

 • Technik technologii żywności (po szkole podstawowej- semestr 3 i semestr 4) - pobierz
 • Technik technologii żywności (po gimnazjum- semestr 3 i semestr 4) - pobierz
 • Technik żywienia i uslug gastronomicznych (po szkole podstawowej- semestr 3 i semestr 4) - pobierz
 • Technik żywienia i uslug gastronomicznych (po gimnazjum- semestr 3 i semestr 4) - pobierz

 

 

KLASY TRZECIE

Technikum Gastronomiczne

 • III TFP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia) - pobierz
 • III THP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: jęz. angielski i biologia) - pobierz
 • III TWP - połączone klasy: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich - pobierz

Szkoła Branżowa I stopnia

 


KLASY CZWARTE

Technikum Gastronomiczne

 • IV TEP - technik usług kelnerskich (przedmioty rozszerzone: jęz. angielski i geografia) - pobierz
 • IV TFP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia) - pobierz
 • IV THP  - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski) - pobierz

 


KLASY PIĄTE

Technikum Gastronomiczne

 • V TEP - technik usług kelnerskich (przedmioty rozszerzone: jęz. angielski i geografia) - pobierz
 • V TFP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia) - pobierz
 • V TGP - technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia) - pobierz