Zapraszamy do składania podań do następujących oddziałów:

 

 

 

Nazwa szkoły

Klasa

Zawód

Symbol zawodu

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Liczba uczniów

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa

Technikum Gastronomiczne

I TE

technik usług kelnerskich

513102

geografia,
j. angielski

j. angielski,

niemiecki/j. rosyjski

29

j. polski, matematyka *

biologia, chemia,

geografia, informatyka,

język obcy **

Technikum Gastronomiczne

I TF

technik żywienia
i usług gastronomicznych

343404

biologia, matematyka

j. angielski,

niemiecki/j. rosyjski

29

Technikum Gastronomiczne

I TG

technik żywienia
i usług gastronomicznych

343404

chemia, matematyka

j. angielski,

niemiecki/j. rosyjski

29

Technikum Gastronomiczne

I TH

technik żywienia
i usług gastronomicznych

343404

biologia,
j. angielski

j. angielski,

niemiecki/j. rosyjski

29

Technikum Gastronomiczne

I TI

technik żywienia
i usług gastronomicznych

343404

biologia,
j. angielski

j. angielski,

niemiecki/j. rosyjski

29

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

I ZB

kucharz

512001

x

j. angielski

29

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

I ZC

kucharz

512001

x

j. angielski

29

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

I ZD

cukiernik

751201

x

j. angielski

29

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

I ZE

cukiernik

751201

x

j. angielski

29

*   przedmioty punktowane

** wybrane przez system 2 przedmioty z 5 podanych powyżej z najwyższym wynikiem