Kalendarz organizacji roku szkolnego 2020/2021

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 

31.08.2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

1.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

15.09.2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

zgodnie z harmonogramem WDN

Szkolenia członków Rady Pedagogicznej

Do 30.09.2020

Do 16.10.2020

Zebrania z rodzicami klas pierwszych – wybór trójki klasowej i przedstawiciela do rady rodziców

Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach – wybór j/w

25.10.2020 godzina 10.00

Zebranie Rady Rodziców

13.10.2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (rada odwołana/przeniesiona na inny termin)

15.12.2020

Posiedzenie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy czwarte technikum

18.12.2020

Zakończenie zajęć w pierwszym półroczu w klasach czwartych technikum

23.12 - 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

21.12.2020

Dzień otwarty dla rodziców - zdalnie

11.01.2021

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

12.01.2021

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

20.01.2021

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I półrocze

25.01 – 07.02.2021

Ferie zimowe

11.02.2021

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze

15.03 – 17.03.2021

Rekolekcje wielkopostne

1.04.2021 – 6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

najpóźniej 3 tygodnie przed
radą klasyfikacyjną (do 07.04.2021)

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV TG

27.04.2021

Klasyfikacja klas IV TG

30.04.2021

Zakończenie roku szkolnego klas IV TG

4.05 - 20.05.2021

Egzamin maturalny w sesji wiosennej roku szkolnego 2020/2021

najpóźniej 3 tygodnie przed

radą klasyfikacyjną (do  31.05.2021)

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III TG i Branżowej Szkoły I stopnia

20.05.2021

Dzień otwarty dla rodziców

23.06.2021

 Klasyfikacja klas I - III TG i Branżowej Szkoły I i II Stopnia

22.06.2021

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

24.06.2021

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2020/2021

25.06.2021

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021

23.06.2021 – 8.07.2021

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wykonanie

Czerwiec – lipiec 2021

Rekrutacja do klas I

23.08 – 25.08.2021

Egzaminy poprawkowe

31.08.2021 godzina 10.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 

11, 12 stycznia 2021 poniedziałek wtorek – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

4 maja 2021 wtorek –pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2021 środa  – pisemny egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2021 czwartek – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

22 czerwca 2021 wtorek– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część pisemna)