Kalendarz organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku  

 

30.08.2019Posiedzenie Rady Pedagogicznej
02.09.2019Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
13.09.2019Posiedzenie Rady Pedagogicznej
zgodnie z harmonogramem WDNSzkolenia członków Rady Pedagogicznej
11.09.2019 godzina 17.00 Do 28.09.2019Zebrania z rodzicami klas pierwszych Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach
6.10.2019 godzina 10.00Zebranie Rady Rodziców
12.12.2019Posiedzenie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy czwarte technikum
13.12.2019Zakończenie zajęć w pierwszym półroczu w klasach czwartych technikum
23.12 - 31.12.2019Zimowa przerwa świąteczna
19.12.2019Dzień otwarty dla rodziców
9.01.2020Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
10.01.2020Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
16.01.2020Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I półrocze
20.01 – 02.02.2020Ferie zimowe
6.02.2020Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze
23.03; 24.03; 25.03.2020Rekolekcje wielkopostne
9.04.2020 – 14.04.2020Wiosenna przerwa świąteczna
najpóźniej 3 tygodnie przed radą klasyfikacyjną (do 03.04.2020)Zebrania z rodzicami uczniów klas IV TG
22.04.2020Klasyfikacja klas IV TG
24.04.2020Zakończenie roku szkolnego klas IV TG
8.06.2020-29.06.2020Egzamin maturalny w sesji wiosennej roku szkolnego 2019/2020
najpóźniej 3 tygodnie przed radą klasyfikacyjną (do  02.06.2020)Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III TG i Branżowej Szkoły I Stopnia
20.05.2020Dzień otwarty dla rodziców
22.06.2020 Klasyfikacja klas I - III TG i Branżowej Szkoły I Stopnia
23.06.2020Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
25.06.2020Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2019/2020
26.06.2020Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
29.06.2020 – 9.07.2020Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wykonanie
Czerwiec – lipiec 2020Rekrutacja do klas I
24.08 – 26.08.2020Egzaminy poprawkowe
31.08.2020 godzina 10.00Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

9, 10 stycznia 2020 czwartek, piątek – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

8,9,10 czerwca 2020 poniedziałek, wtorek, środa - egzaminy maturalne

23 czerwca 2020 wtorek– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część pisemna)