Kalendarz organizacji roku szkolnego 2022/2023

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 

31.08.2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

1.09.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

9.09.2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

zgodnie z harmonogramem WDN

Szkolenia członków Rady Pedagogicznej

Do 23.09.2022

Zebrania z rodzicami – wybór trójki klasowej i przedstawiciela do rady rodziców

25.09.2022 godzina 10.00

Zebranie Rady Rodziców

13.10.2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14.12.2022

Posiedzenie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy czwarte technikum

16.12.2022

Zakończenie zajęć w pierwszym półroczu w klasach czwartych technikum na podbudowie gimnazjum i 4 semestrze 2BS2

23.12 - 31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

15.12.2021

Dzień otwarty dla rodziców

9.01.2023

Część praktyczna egzaminu zawodowego

10.01; 11.01.2023

Część pisemna egzaminu zawodowego

18.01.2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.01 – 05.02.2023

Ferie zimowe

12.02.2023

Zebranie Rady Rodziców

20, 21, 22.03.2023

Rekolekcje wielkopostne

6.04.2023 – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

najpóźniej 3 tygodnie przed
radą klasyfikacyjną (do 05.04.2023)

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV TG na podbudowie gimnazjum

26.04.2023

Klasyfikacja klas IV TG na podbudowie gimnazjum i IV semestru 2BS2

28.04.2023

Zakończenie roku szkolnego klas IV TG na podbudowie gimnazjum i IV semestru 2BS2

4.05 - 23.05.2023

Egzamin maturalny w sesji wiosennej roku szkolnego 2022/2023

najpóźniej 3 tygodnie przed

radą klasyfikacyjną (do  29.05.2023)

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III TG i Branżowej Szkoły I stopnia

18.05.2023

Dzień otwarty dla rodziców

20.06.2023

 Klasyfikacja klas I - III TG i Branżowej Szkoły I Stopnia

5.06.2023

Część pisemna egzaminu zawodowego

13; 14.06.2023

Część praktyczna egzaminu zawodowego

22.06.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2021/2022

23.06.2023

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2022/2023

25.06.2023

Zebranie Rady Rodziców

Czerwiec – lipiec 2023

Rekrutacja do klas I

28.08 – 30.08.2023

Egzaminy poprawkowe

31.08.2023 godzina 10.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 

9 stycznia 2023 poniedziałek – egzaminy zawodowe część praktyczna

10 stycznia 2023 wtorek – egzaminy zawodowe część pisemna

4 maja 2023 czwartek –pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2023 piątek  – pisemny egzamin maturalny z matematyki

8 maja 2023 poniedziałek – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

5 czerwca 2023 poniedziałek– egzaminy zawodowe część pisemna

13 czerwca 2023 wtorek – egzaminy zawodowe część praktyczna

14 czerwca 2023 środa – egzaminy zawodowe część praktyczna

17 kwietnia 2023 poniedziałek – Święta Prawosławne

2 maja 2023 wtorek – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej