Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 2 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 16 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

do 19 sierpnia 2021 r. 

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 18 sierpnia 2021 r.
do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00