Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2022 rok

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2022 rok

Ogłoszenie nr 770890-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku : Organizacja kursów zawodowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie nr 773008-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku : Organizacja wyjazdów zawodoznawczych uczniów i opiekunów - nauczycieli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie nr 607881-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku : Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych - 2021 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego