1. Marek Józefowicz (dyrektor) - wychowanie fizyczne
 2. Barbara Sawicka (wicedyrektor CKZ) - pracownia sporządzania potraw i napojów
 3. Błażej Siwiec (wicedyrektor) - wychowanie fizyczne
 4. Jolanta Żurawska (wicedyrektor) - pracownia sporządzania potraw i napojów
 5. Agnieszka Januszkiewicz (kierownik produkcji CKZ) - pracownia sporządzania potraw i napojów
 6. Beata Adamczyk - zajęcia rewalidacyjne
 7. Anna Antoniak bezpieczeństwo i higiena pracy, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, wyposażenie zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii, bezpieczeństwo żywności
 8. Jolanta Baranowska - obowiązki wychowawcy w świetlicy
 9. Helena Barszczewska - pracownia sporządzania potraw i napojów, pracownia cukiernicza, pracownia usług gastronomicznych, pracownia obsługi kelnerskiej, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych, praktyka zawodowa w CKZ
 10. Maria Bazylewicz-Radio - pracownia planowania usług gastronomicznych, usługi gastronomiczne, rozliczanie usług gastronomicznych, obsługa konsumenta
 11. Elżbieta Borawska - geografia, geografia rozszerzona
 12. Maria Brańska - religia
 13. Wojciech Brański - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo
 14. Irena Charytoniuk - chemia, chemia rozszerzona, doradztwo zawodowe
 15. Anna Choruży - religia
 16. Katarzyna Chyża - wychowanie fizyczne
 17. Anna Czyżewska - matematyka, matematyka rozszerzona, biologia
 18. Małgorzata  Daniłowicz - pracownia sporządzania potraw i napojów
 19. Zbigniew Duczkowski - pracownia planowania żywienia, pracownia usług gastronomicznych, podstawy gastronomii, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna
 20. Bożena  Dziarnowska - pracownia obsługi konsumenta, pracownia sporządzania potraw i napojów, pracownia usług gastronomicznych, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
 21. Helena Fiedorowicz-Chodnicka - pracownia usług gastronomicznych, pracownia planowania żywienia, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna
 22. Magdalena  Gierasimczuk - matematyka, matematyka rozszerzona, działania wynikające z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 23. Joanna Gudowska - technologia gastronomiczna, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne, pracownia planowania żywienia, pracownia usług gastronomicznych
 24. Barbara Hryniewicz - język polski
 25. Andrzej Iwaniuk - matematyka, matematyka rozszerzona
 26. Radosław Jasiński - język polski
 27. Adam Kaczanowski - język niemiecki, język rosyjski
 28. Renata Karecka-Sebastianiuk - zajęcia praktyczne
 29. Piotr Koda - plastyka
 30. Krystyna  Kołodko - zajęcia praktyczne, pracownia technologii gastronomicznej
 31. Danuta Korolczuk - pracownia sporządzania potraw i napojów, technologie wyrobów cukierniczych, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
 32. Izabela Kowalska-Dolatowska - język angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy, język angielski zawodowy w gastronomii
 33. Małgorzata Kryszeń - pracownia technologii gastronomicznej, pracownia cukiernicza, praktyka zawodowa w CKZ, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych, pracownia sporządzania potraw i napojów, pracownia usług gastronomicznych
 34. Monika Krzyżaniak - język angielski
 35. Maciej Kułak - obowiązki bibliotekarza
 36. Joanna Kurszel - obowiązki bibliotekarza
 37. Ewa Kwaśniewska - pracownia sporządzania potraw i napojów, pracownia planowania żywienia, technologie produkcji cukierniczej, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna
 38. Wioletta Leżanka - wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, technologie wyrobów cukierniczych
 39. Joanna Łotko - biologia, biologia rozszerzona
 40. Elżbieta Łupińska - technologia gastronomiczna, pracownia planowania żywienia, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia sporządzania potraw i napojów
 41. Małgorzata Markowska - technologie wyrobów cukierniczych
 42. Marta Mazuruk - język angielski
 43. Danuta Michalczuk - język rosyjski, język niemiecki, wiedza o kulturze, informatyka
 44. Anna Modzelewska - pracownia sporządzania potraw i napojów, Praktyka zawodowa w CKZ
 45. Alicja Nelke - język angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy w gastronomii, język angielski zawodowy w cukiernictwie
 46. Krystyna Niemołocznow - technologia gastronomiczna, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia planowania żywienia, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, wyposażenie zakładów cukierniczych, podstawy gastronomii, pracownia obsługi kelnerskiej
 47. Zofia Niewińska - zajęcia praktyczne
 48. Monika Nizik - język niemiecki, język rosyjski
 49. Andrzej Nocny - wychowanie fizyczne
 50. Arkadiusz Noskowicz - Informatyka, podstawy przedsiębiorczości
 51. Agnieszka Okuniewska - obowiązki pedagoga
 52. Ewa Olendzka - podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w gastronomii, pracownia usług gastronomicznych, działalność gospodarcza w cukiernictwie, usługi gastronomiczne
 53. Elżbieta Olszewska - technologie produkcji cukierniczej, technologia gastronomiczna
 54. Zbigniew Opic - historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie, Historia
 55. Daniela Perkowska - język polski
 56. Jan Perkowski - obowiązki psychologa
 57. Urszula Pilcicka - język polski
 58. Katarzyna Piontkowska - zajęcia praktyczne, pracownia technologii gastronomicznej
 59. Krzysztof Piskorz - wychowanie fizyczne
 60. Anna Pruszyńska-Walczuk - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo - p.uzupełniający
 61. Agnieszka Rybak - technologia gastronomiczna, pracownia usług gastronomicznych, pracownia sporządzania potraw i napojów
 62. Irena Sakowicz - pracownia sporządzania potraw i napojów, zajęcia praktyczne, technologia gastronomiczna, pracownia technologii gastronomicznej, pracownia sporządzania potraw i napojów
 63. Anna Samborska - pracownia technologii gastronomicznej, praktyka zawodowa w CKZ, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych, pracownia usług gastronomicznych, pracownia sporządzania potraw i napojów
 64. Zofia Szekalska - matematyka, matematyka rozszerzona
 65. Joanna Szydłowska - religia, zajęcia rewalidacyjne 
 66. Marta Szymańczyk - technologie wyrobów cukierniczych
 67. Paula Karolina Szyszko - usługi gastronomiczne, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia usług gastronomicznych, pracownia planowania żywienia, technologia gastronomiczna
 68. Joanna Średzińska - język angielski, języka angielski rozszerzony, język angielski zawodowy, język angielski zawodowy w gastronomii
 69. Agnieszka Świercz - pracownia usług gastronomicznych, pracownia sporządzania potraw i napojów, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa w CKZ
 70. Izabela Tarasiuk - matematyka, matematyka rozszerzona
 71. Izabela Toruńska - język angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy w gastronomii, język angielski zawodowy w cukiernictwie
 72. Edyta Turel - biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 73. Elżbieta Wasiluk - język angielski
 74. Sylwester Właszczuk - wychowanie fizyczne
 75. Joanna Włostowska - obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne
 76. Barbara Wysocka - założenie i prowadzenie firmy, usługi gastronomiczne, pracownia usług gastronomicznych, podstawy przedsiębiorczości
 77. Krzysztof Zambrowski - informatyka, fizyka
 78. Grażyna Zawadzka - usługi gastronomiczne, technologia gastronomiczna, podstawy gastronomii, obsługa kelnerska, obsługa konsumenta
 79. Małgorzata Zujko - wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, technologie wyrobów cukierniczych
 80. Wiesław Zujko - wychowanie fizyczne
 81. Anna Żmieńko - działania wynikające z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia praktyczne
 82. Marek Żuk - pracownia planowania żywienia, pracownia usług gastronomicznych, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, podstawy gastronomii, obsługa kelnerska, podstawy gastronomii, technologia gastronomiczna, działania wynikające z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 83. Beata Żukowska - religia
 84. Julia Szabuńko - obowiązki pedagoga