• Marek Józefowicz (dyrektor
  Wychowanie fizyczne

 

 • Barbara Sawicka (wicedyrektor - CKZ)
  pracownia technologii gastronomicznej
    
 • Błażej Siwiec (wicedyrektor)
  Wychowanie fizyczne
    
 • Agnieszka Świercz (wicedyrektor)
  pracownia technologii gastronomicznej

 

 • Agnieszka Januszkiewicz (kierownik warsztatu szkolnego - CKZ)
  pracownia technologii gastronomicznej

 

 • Beata Adamczyk
  Zajęcia rewalidacyjne

 

 • Anna Antoniak
  bezpieczeństwo i higiena pracy
  bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
  bezpieczeństwo żywności
  technika i bezpieczeństwo w gastronomii
  wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
  wyposażenie zakładów gastronomicznych

 

 • Maria Bazylewicz-Radio
  obsługa kelnerska
  planowanie usług gastronomicznych
  podstawy gastronomii
  podstawy miksologii
  pracownia rozliczania usług gastronomicznych
  rozliczanie usług gastronomicznych
  technologia gastronomiczna
  technologia żywienia

 

 • Elżbieta Borawska
  Geografia
  Geografia rozszerzona

 

 • Maria Brańska
  Religia

 

 • Wojciech Brański
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  Historia
  Historia i teraźniejszość

 

 • Irena Charytoniuk
  Chemia
  Chemia rozszerzona
  Fizyka 

 

 • Anna Choruży
  Religia

 

 • Katarzyna Chyża
  Wychowanie fizyczne

 

 • Małgorzata  Daniłowicz
  pracownia technologii gastronomicznej
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych

 

 • Zbigniew Duczkowski
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
  podstawy gastronomii
  pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
  technologia gastronomiczna
  technologie produkcji cukierniczej
  usługi gastronomiczne i cateringowe

 

 • Bożena  Dziarnowska
  pracownia cukiernicza
  pracownia technologii gastronomicznej
  pracownia usług gastronomicznych
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
  praktyka zawodowa w CKZ

 

 • Helena Fiedorowicz-Chodnicka
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
  podstawy gastronomii
  pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
  technologia gastronomiczna
  technologia żywienia
  zasady żywienia człowieka

 

 • Magdalena  Gierasimczuk
  Matematyka
  Matematyka rozszerzona

 

 • Patrycja Gołaszewska
  Plastyka

 

 • Joanna Gudowska
  nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów spożywczych
  organizacja procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
  pracownia usług i obsługi konsumenta
  technologia gastronomiczna
  technologie produkcji cukierniczej
  usługi gastronomiczne i cateringowe
  Zajęcia z wychowawcą
  zasady żywienia człowieka

 

 • Barbara Hryniewicz
  Język polski

 

 • Andrzej Iwaniuk
  Informatyka
  Matematyka

 

 • Radosław Jasiński
  Język polski

 

 • Adam Kaczanowski
  Język niemiecki
  j.niem/j.ros

 

 • Renata Karecka-Sebastianiuk
  pracownia cukiernicza
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych

 

 • Paweł Karetko
  pracownia obsługi kelnerskiej
  pracownia technologii gastronomicznej
  pracownia usług gastronomicznych
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
  praktyka zawodowa w CKZ

 

 • Danuta Korolczuk
  analiza żywności
  nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów spożywczych
  organizacja procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
  pracownia technologii gastronomicznej
  technologie produkcji cukierniczej

 

 • Izabela Kowalska-Dolatowska
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy

 

 • Małgorzata Kryszeń
  pracownia cukiernicza
  pracownia obsługi kelnerskiej
  pracownia usług gastronomicznych
  pracownia usług i obsługi konsumenta
  praktyka zawodowa w CKZ

 

 • Monika Krzyżaniak
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii

 

 • Izabela Kuczyńska
  Geografia

 

 • Maciej Kułak
  Obowiązki bibliotekarza

 

 • Joanna Kurszel
  Obowiązki bibliotekarza

 

 • Ewa Kwaśniewska
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
  planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
  pracownia planowania żywienia
  pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
  pracownia technologii gastronomicznej
  technologie produkcji cukierniczej

 

 • Wioletta Leżanka
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
  podstawy przemysłu spożywczego
  pracownia cukiernicza
  pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
  pracownia technologii gastronomicznej
  technologia gastronomiczna
  wyposażenie zakładów gastronomicznych
  zasady żywienia człowieka

 

 • Marta Łątkowska
  analiza żywności
  nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów spożywczych
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
  pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
  technologia gastronomiczna
  technologie produkcji cukierniczej
  zasady żywienia człowieka

 

 • Joanna Łotko
  Biologia
  Biologia rozszerzona

 

 • Danuta Michalczuk
  Informatyka
  j.niem/j.ros

 

 • Anna Modzelewska
  pracownia technologii gastronomicznej
  Praktyka zawodowa w CKZ

 

 • Alicja Nelke
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  Język angielski zawodowy
  Język angielski zawodowy w gastronomii
   

 

 • Krystyna Niemołocznow
  analiza żywności
  organizacja procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
  planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
  pracownia planowania żywienia
  technologia gastronomiczna
  technologia żywienia
  Zajęcia z wychowawcą
  założenie i prowadzenie firmy
  zarządzanie obiektami i usługami gastronomicznymi
  zasady żywienia człowieka

 

 • Zofia Niewińska
  pracownia cukiernicza
  pracownia technologii gastronomicznej
  praktyka zawodowa w CKZ

 

 • Monika Nizik
  j.niem/j.ros

 

 • Andrzej Nocny
  Wychowanie fizyczne

 

 • Arkadiusz Noskowicz
  Informatyka
  Wiedza o społeczeństwie

 

 • Agnieszka Okuniewska
  Obowiązki pedagoga
  zajęcia z zakresu pomocy psychpologiczno-pedagogicznej

 

 • Ewa Olendzka
  Podstawy przedsiębiorczości
  usługi gastronomiczne
  założenie i prowadzenie firmy
  zarządzanie obiektami i usługami gastronomicznymi

 

 • Marta Orzechowska
  Fizyka 

 

 • Daniela Perkowska
  Język polski

 

 • Jan Perkowski
  Język polski
  Obowiązki psychologa
  Zajęcia z wychowawcą
  zajęcia z zakresu pomocy psychpologiczno-pedagogicznej

 

 • Urszula Giedrojć
  Język polski

 

 • Krzysztof Piskorz
  Wychowanie fizyczne

 

 • Anna Pruszyńska-Walczuk
  Historia
  Historia i społeczeństwo
  Wiedza o społeczeństwie

 

 • Agnieszka Rybak
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
  planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
  podstawy gastronomii
  podstawy przemysłu spożywczego
  pracownia planowania żywienia
  pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
  technologia gastronomiczna
  technologie produkcji cukierniczej
  wyposażenie zakładów cukierniczych
  zasady żywienia człowieka

 

 • Irena Sakowicz
  pracownia technologii gastronomicznej
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych

 

 • Anna Samborska
  pracownia obsługi kelnerskiej
  pracownia technologii gastronomicznej
  praktyka zawodowa w CKZ

 

 • Agnieszka Szumińska
  Matematyka

 

 • Joanna Szydłowska
  Religia
  Zajęcia rewalidacyjne

 

 • Joanna Średzińska
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy w gastronomii

 

 • Izabela Tarasiuk
  Matematyka
  Matematyka rozszerzona

 

 • Izabela Toruńska
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy
  Język angielski zawodowy w cukiernictwie

 

 • Edyta Turel
  Biologia
  Wychowanie do życia w rodzinie
  Zajęcia rewalidacyjne

 

 • Elżbieta Wasiluk
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy w cukiernictwie

 

 • Sylwester Właszczuk
  Wychowanie fizyczne

 

 • Joanna Włostowska
  Obowiązki pedagoga
  zajęcia z zakresu pomocy psychpologiczno-pedagogicznej
  Obowiązki pedagoga specjalnego

 

 • Barbara Wysocka
  bezpieczeństwo i higiena pracy
  bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
  podstawy gastronomii
  technologia gastronomiczna
  wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
  wyposażenie zakładów cukierniczych
  założenie i prowadzenie firmy
  zasady żywienia człowieka

 

 • Grażyna Zawadzka
  obsługa kelnerska
  podstawy gastronomii
  podstawy miksologii
  pracownia usług i obsługi konsumenta
  technologia gastronomiczna
  usługi gastronomiczne
  usługi gastronomiczne i cateringowe

 

 • Wiesław Zujko
  Wychowanie fizyczne

 

 • Anna Żmieńko
  pracownia cukiernicza
  Praktyka zawodowa w CKZ

 

 • Marek Żuk
  higiena i mikrobiologia żywności
  podstawy przemysłu spożywczego
  pracownia obsługi kelnerskiej
  pracownia usług i obsługi konsumenta
  technologia gastronomiczna
  usługi gastronomiczne i cateringowe
  zasady żywienia człowieka

 

 • Jolanta Żurawska
  pracownia technologii gastronomicznej