• Marek Józefowicz (dyrektor
  Wychowanie fizyczne
   
 • Barbara Sawicka (wicedyrektor - CKZ)
  pracownia technologii gastronomicznej
   
 • Błażej Siwiec (wicedyrektor)
  Wychowanie fizyczne
   
 • Jolanta Żurawska (wicedyrektor - CKZ)
  pracownia technologii gastronomicznej

 

 • Agnieszka Januszkiewicz (kierownik warsztatu szkolnego - CKZ)
  pracownia technologii gastronomicznej

 

 • Beata Adamczyk
  Zajęcia rewalidacyjne inne
 • Anna Antoniak
  bezpieczeństwo i higiena pracy
  bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
  bezpieczeństwo żywności
  technika i bezpieczeństwo w gastronomii
  wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
  wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Helena Barszczewska
  pracownia cukiernicza
  pracownia technologii gastronomicznej
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
 • Maria Bazylewicz-Radio
  obsługa kelnerska
  obsługa konsumenta
  planowanie usług gastronomicznych
  podstawy miksologii
  pracownia planowania usług gastronomicznych
  rozliczanie usług gastronomicznych
  technologia żywienia
 • Elżbieta Borawska
  Geografia
  Geografia rozszerzona
 • Maria Brańska
  Religia
 • Wojciech Brański
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  Historia
  Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający
 • Irena Charytoniuk
  Chemia
  Chemia rozszerzona
  Fizyka 
 • Anna Choruży
  Religia
 • Katarzyna Chyża
  Wychowanie fizyczne
 • Anna Czyżewska
  Biologia
  Geografia
  Matematyka
  Matematyka rozszerzona
 • Małgorzata  Daniłowicz
  pracownia technologii gastronomicznej
  praktyka zawodowa w CKZ
  Zajęcia praktyczne
   
 • Zbigniew Duczkowski
  Urlop dla poratowania zdrowia
 • Bożena  Dziarnowska
  pracownia cukiernicza
  pracownia obsługi kelnerskiej
  pracownia technologii gastronomicznej
  pracownia usług gastronomicznych
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
  praktyka zawodowa w CKZ
 • Helena Fiedorowicz-Chodnicka
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
  planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
  podstawy gastronomii
  pracownia planowania żywienia
  pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
  technologia gastronomiczna
  zasady żywienia człowieka
 • Magdalena  Gierasimczuk
  Matematyka
  Matematyka rozszerzona
 • Joanna Gudowska
  organizacja procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
  podstawy gastronomii
  technologia gastronomiczna
  zasady żywienia człowieka
 • Barbara Hryniewicz
  Język polski
 • Andrzej Iwaniuk
  Informatyka
  Matematyka
  Matematyka rozszerzona
 • Radosław Jasiński
  Język polski
 • Adam Kaczanowski
  Język niemiecki
  j.niem/j.ros
 • Renata Karecka-Sebastianiuk
  pracownia cukiernicza
  Zajęcia praktyczne
 • Paweł Karetko
  pracownia obsługi kelnerskiej
  pracownia technologii gastronomicznej
  pracownia usług gastronomicznych
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
  praktyka zawodowa w CKZ
 • Krystyna  Kołodko
  pracownia technologii gastronomicznej
  praktyka zawodowa w CKZ
  Zajęcia praktyczne
 • Danuta Korolczuk
  analiza żywności
  nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów spożywczych
  pracownia technologii gastronomicznej
  technologia gastronomiczna
  technologie produkcji cukierniczej
  wyposażenie zakładów cukierniczych
  zasady żywienia człowieka
 • Izabela Kowalska-Dolatowska
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy
  Język angielski zawodowy w gastronomii
  Zajęcia rewalidacyjne inne
 • Małgorzata Kryszeń
  pracownia cukiernicza
  pracownia obsługi kelnerskiej
  praktyka zawodowa w CKZ
 • Monika Krzyżaniak
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy w cukiernictwie
  Język angielski zawodowy w gastronomii
 • Maciej Kułak
  Obowiązki bibliotekarza
 • Joanna Kurszel
  Obowiązki bibliotekarza
 • Ewa Kwaśniewska
  planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
  pracownia planowania żywienia
  pracownia sporządzania potraw i napojów
  technologie produkcji cukierniczej
 • Wioletta Leżanka
  podstawy gastronomii
  pracownia usług gastronomicznych
  technologia gastronomiczna
  technologie produkcji cukierniczej
  technologie wyrobów cukierniczych
  Zajęcia praktyczne
 • Marta Łątkowska
  higiena i mikrobiologia żywności
  nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów spożywczych
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
  podstawy gastronomii
  pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
  technologia gastronomiczna
  wyposażenie zakładów cukierniczych
  zasady żywienia człowieka
 • Joanna Łotko
  Biologia
  Biologia rozszerzona
 • Danuta Michalczuk
  Informatyka
  j.niem/j.ros
 • Anna Modzelewska
  pracownia technologii gastronomicznej
  Zajęcia praktyczne
 • Alicja Nelke
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  Język angielski zawodowy
  Język angielski zawodowy w gastronomii
   
 • Krystyna Niemołocznow
  organizacja procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
  planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
  podstawy gastronomii
  pracownia planowania żywienia
  technologia gastronomiczna
  zarządzanie obiektami i usługami gastronomicznymi
  zasady żywienia człowieka
 • Zofia Niewińska
  pracownia cukiernicza
  pracownia technologii gastronomicznej
 • Monika Nizik
  Język niemiecki
  j.niem/j.ros
 • Andrzej Nocny
  Wychowanie fizyczne
 • Arkadiusz Noskowicz
  Informatyka
  Podstawy przedsiębiorczości
  Wiedza o społeczeństwie
  Zajęcia rewalidacyjne inne
 • Agnieszka Okuniewska
  Obowiązki pedagoga
  zajęcia z zakresu pomocy psychpologiczno-pedagogicznej
 • Ewa Olendzka
  działalność gospodarcza w cukiernictwie
  działalność gospodarcza w gastronomii
  Podstawy przedsiębiorczości
  pracownia usług gastronomicznych
  usługi gastronomiczne
 • Daniela Perkowska
  Język polski
 • Jan Perkowski
  Język polski
  Obowiązki psychologa
  Zajęcia z wychowawcą
  zajęcia z zakresu pomocy psychpologiczno-pedagogicznej
 • Urszula Pilcicka
  Język polski
 • Katarzyna Piontkowska
  pracownia sporządzania potraw i napojów
  technologia gastronomiczna
  technologie produkcji cukierniczej
  zasady żywienia człowieka
 • Krzysztof Piskorz
  Wychowanie fizyczne
 • Anna Pruszyńska-Walczuk
  Historia
  Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający
 • Agnieszka Rybak
  planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
  podstawy gastronomii
  pracownia planowania żywienia
  technologia gastronomiczna
  zasady żywienia człowieka
 • Irena Sakowicz
  pracownia sporządzania potraw i napojów
  pracownia technologii gastronomicznej
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
  praktyka zawodowa w CKZ
 • Anna Samborska
  pracownia sporządzania potraw i napojów
  pracownia technologii gastronomicznej
 • Joanna Szydłowska
  Religia
  Zajęcia rewalidacyjne inne
 • Joanna Średzińska
  Język angielski
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy w gastronomii
 • Agnieszka Świercz
  pracownia sporządzania potraw i napojów
  pracownia technologii gastronomicznej
  pracownia usług gastronomicznych
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
  praktyka zawodowa w CKZ
 • Izabela Tarasiuk
  Matematyka
  Matematyka rozszerzona
 • Izabela Toruńska
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy
  Język angielski zawodowy w cukiernictwie
 • Paula Karolina Trzasko
  pracownia cukiernicza
  pracownia technologii gastronomicznej
  Zajęcia praktyczne
 • Edyta Turel
  Biologia
  Wychowanie do życia w rodzinie
 • Elżbieta Wasiluk
  Język angielski
  Język angielski rozszerzony
  język angielski w gastronomii
  Język angielski zawodowy w cukiernictwie
  Język angielski zawodowy w gastronomii
 • Sylwester Właszczuk
  Wychowanie fizyczne
 • Joanna Włostowska
  Obowiązki pedagoga
  zajęcia z zakresu pomocy psychpologiczno-pedagogicznej
  Zajęcia rewalidacyjne
 • Barbara Wysocka
  bezpieczeństwo i higiena pracy
  pracownia usług gastronomicznych
  technika i bezpieczeństwo w gastronomii
  usługi gastronomiczne
  wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
  wyposażenie zakładów cukierniczych
  wyposażenie zakładów gastronomicznych
  założenie i prowadzenie firmy
 • Grażyna Zawadzka
  obsługa kelnerska
  podstawy gastronomii
  podstawy miksologii
  pracownia usług gastronomicznych
  technologia żywienia
  usługi gastronomiczne
 • Wiesław Zujko
  Wychowanie fizyczne
 • Anna Żmieńko
  pracownia cukiernicza
  Praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
  Zajęcia praktyczne
 • Ewa Żuk
  podstawy gastronomii
  podstawy przemysłu spożywczego
  pracownia cukiernicza
  technologia gastronomiczna
  Zajęcia praktyczne
 • Marek Żuk
  higiena i mikrobiologia żywności
  obsługa kelnerska
  podstawy gastronomii
  podstawy przemysłu spożywczego
  pracownia usług i obsługi konsumenta
  technologia gastronomiczna
  usługi gastronomiczne i cateringowe
  zarządzanie obiektami i usługami gastronomicznymi
  zasady żywienia człowieka
 • Beata Żukowska
  Filozofia
  Religia