Spotkanie odbyło się 21.04.2022r. w  związku z realizacją projektu pt. ,,Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego” finansowanego z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt "Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego"

 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Białymstoku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. Reymonta w Sokołowie Podlaskim oraz Golden Sun Mobility Center z Pieria - Grecja realizuje od 01.09.2020 do 30.11.2021 projekt: ,,Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego” finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

 

Tytuł projektu: „GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. PRZEPIS NA SUKCES !”

Założeniem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w dziedzinie gastronomii na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dostosowanie go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy. Przewidywanym rezultatem projektu będzie rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Projekt skierowany jest do

  • 350 uczniów ZSG z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, cukiernik oraz kucharz;
  • 20 nauczycieli ZSG .