• z języka polskiego i matematyki odbędzie się w czytelni szkolnej
  • z języka angielskiego w Sali 204

Początek egzaminów o godzinie 9.00

Na egzamin należy się zgłosić o godzinie 8.30 z dowodem tożsamości

Do Sali egzaminacyjnej można wnieść tylko pomoce określone w komunikacie dyrektora CKE i małą butelkę wody najlepiej niegazowanej

  1. Na egzamin należy się zgłosić najpóźniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia
  2. Trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość
  3. Na egzamin można wnieść tylko pomoce wymienione w komunikacie dyrektora CKE
  4. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych
  5. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody niegazowanej
  6. Absolwenci z poprzednich lat mogą odebrać kody dostępu do wyników egzaminu w sekretariacie szkoły po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość

Terminarz egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2022