1. Na egzamin należy się zgłosić najpóźniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia
  2. Trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość
  3. Na egzamin można wnieść tylko pomoce wymienione w komunikacie dyrektora CKE
  4. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych
  5. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody niegazowanej
  6. Absolwenci z poprzednich lat mogą odebrać kody dostępu do wyników egzaminu w sekretariacie szkoły po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość