Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas III Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2021.

Technikum Gastronomiczne

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

 

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Zawód/

kwalifikacja

Kelner

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Cukiernik

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

Technik żywienia i  usług gastronomicznych

 TG.07 Sporządzanie potraw

i napojów

Kucharz

TG.07 Sporządzanie potraw

 i napojów

Data/godzina

22.06.2020 r. /wtorek/

godzina 10:00

 

22.06.2020 r. /wtorek/

godzina 10:00

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zawód/

kwalifikacja

Kelner

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

 

Technik żywienia i  usług gastronomicznych

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

 

28.06.2021 r. – 30.06.2021 r.

/poniedziałek – środa/

 

Zgodnie z harmonogramem wewnętrznym opracowanym przez wicedyrektor Jolantę Żurawską.

 

Cukiernik

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Kucharz

TG.07 Sporządzanie potraw

i napojów

 

28.06.2021 r. – 30.06.2021 r.

/poniedziałek – środa/

Zgodnie z harmonogramem wewnętrznym opracowanym przez wicedyrektor Jolantę Żurawską.