Terminarz egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2022

Technikum Gastronomiczne

 

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4

 

Technikum Gastronomiczne

 

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA POPRAWKOWY

 

 

 

 

 

 

 

Zawód/

Kwalifikacja

Data/godzina

Technik żywienia i  usług gastronomicznych PP 2017

 

 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

21.06.2022 r. /wtorek/ godzina 12:00

Technik żywienia i  usług gastronomicznych PP 2017

 

TG.07 Sporządzanie potraw  i napojów

 

21.06.2022 r. /wtorek/ godzina 10:00

Technik żywienia i  usług gastronomicznych PP 2019

 

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

2.06.2022 r. /czwartek/ godzina 18:00

 

Technik technologii żywności PP 2019

 

 

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

2.06.2022 r. /czwartek/ godzina 18:00

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA POPRAWKOWY

 

 

 

 

Zawód/

Kwalifikacja

Data/godzina

Kelner  PP 2017

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

 

20.06.2022 r. /poniedziałek/

godz. 13:00

Technik technologii żywności PP 2019

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1.06.2022 r. /środa/ godzina 9:00

 

 

Technik żywienia i  usług gastronomicznych PP 2017

 

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

20.06.2022 r. /poniedziałek/

godz. 13:00

 

Technik żywienia i  usług gastronomicznych PP 2019

 

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

1.06.2022 r. /środa/ godzina 9:00