Terminarz egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2021.

Technikum Gastronomiczne

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

Technikum Gastronomiczne

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Zawód/

kwalifikacja

Kelner

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

 

Technik żywienia i  usług gastronomicznych

 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kucharz

 

Technik żywienia i  usług gastronomicznych

 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Data/godzina

22.06.2021 r. /wtorek/

godzina 12:00

 

22.06.2021 r. /wtorek/

godzina 10:00

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zawód/

kwalifikacja

 

Kelner

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

21.06.2021 r. /poniedziałek/

godz. 13:00

 

Technik żywienia i  usług gastronomicznych

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

21.06.2021 r. /poniedziałek/

godz. 13:00