Terminarz egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2020. PP 2012.

Technikum Gastronomiczne

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

 

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Zawód/

kwalifikacja

Technik żywienia i  usług gastronomicznych

 

 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kucharz

 

 

T.6 Sporządzanie potraw i napojów

Data/godzina

23.06.2020 r. /wtorek/

godzina 12:00

 

23.06.2020 r. /wtorek/

godzina 10:00

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Zawód/

kwalifikacja

 

Kelner

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

 

22.06.2020 r. /poniedziałek/

godz. 13:00

 

 

 

Technik żywienia i  usług gastronomicznych

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

22.06.2020 r. /poniedziałek/

godz. 13:00