INFORMACJA OKE ŁOMŻA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE 

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

dokument PDF