OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 ,

15-702 Białystok

ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych z przeznaczeniem na dwa automaty sprzedające (vendingowe).       

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2022 rok

 

Ogłoszenie nr 773008-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku : Organizacja wyjazdów zawodoznawczych uczniów i opiekunów - nauczycieli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2022 rok

Ogłoszenie nr 770890-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku : Organizacja kursów zawodowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego