Uprzejmie informujemy, że w sekretariacie szkoły (wejście główne od ul. Knyszyńskiej) od 19 lipca dostępne są zlecenia na badania sanitarno-epidemiologiczne dla kandydatów do klas pierwszych Technikum Gastronomicznego, Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 i Branżowej Szkoły II stopnia nr 4.

 Bardzo prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się po ww. skierowania w celu niezwłocznego wykonania badań, aby od 1 września 2024 r. uczestniczyć w zajęciach zawodowych.

Odbiór świadectw maturalnych- 9 lipca od godziny 11.00 w sekretariacie szkoły.

             W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych brali udział w wielu przedsięwzięciach z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, zarządzania, ekonomii i finansów.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

przydział sal na spotkania z wychowawcami