W dniu 24.11.2023 r. słuchacze Branżowej Szkoły II Stopnia (klasa 3BSG i 1PTT - technik technologii żywności) w ramach zajęć m.in. z analizy żywności brali udział w ciekawym spotkaniu z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku.

Plakat z zaproszeniem

Poniżej pełne zaproszenie.

Załączone pismo