Krótka prezentacja

Od 17.05.2021 w Zespole Szkół Gastronomicznych nauczanie będzie się odbywało w systemie hybrydowym

Od 17.05.2021 do 21.05.2021 w trybie stacjonarnym uczą się klasy pierwsze i trzecie technikum gastronomicznego i branżowej szkoły I stopnia, oraz klasa pierwsza branżowej szkoły II stopnia

W tym okresie klasy drugie technikum i branżowej szkoły I stopnia uczą się w trybie zdalnym

Od 24.05.2021 do 28.05.2021 w trybie stacjonarnym uczą się klasy drugie technikum i branżowej szkoły I stopnia, a pozostałe klasy uczą się w trybie zdalnym

Zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego odbywają się stacjonarnie

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego, proszę o zwrot laptopów (wypożyczonych przez Nauczycieli) do końca tygodnia (do 14 maja).

Laptopy można zwracać do Mnie osobiście (gdy jestem w szkole), umówić się na konkretny dzień i godzinę (e-mail lub telefon) lub zostawić w sekretariacie szkolnym.

Zwrot laptopów wypożyczonych przez uczniów będzie ogłoszony oddzielnym komunikatem.

Starszy Informayk

Sławomir Szeremeta

 

Wydawanie świadectw i innych dokumentów absolwentom odbędzie się od dnia 04.05.2021 do 06.05.2021 w godzinach 10.00-13.00 w biurze CKZ nr 3, wejście (wyłącznie) od strony boiska. Po tym terminie świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły.