Zaproszenie jest adresowane do młodzieży mieszkającej na obszarze Programu - w Polsce są to województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz wschodnia część województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki). Zadaniem uczestników jest napisanie samodzielnego tekstu o wyjątkowej postaci z obszaru objętego Programem

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie historycznym „190 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego”. Tematyka konkursu dotyczy wydarzeń i postaci związanych z tym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstok zaprasza dzieci (od IV klasy SP) i młodzież ze szkół średnich do udziału w wojewódzkim konkursie recytatorskim ph. "Wolność kocham i rozumiem". W tegorocznej edycji jury dokona oceny uczestników na podstawie przesłanych nagrań video.
Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań recytacji upływa 8.11.2020 r.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 20.11.2020 r. o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej MDK:

Szanowni Nauczyciele i uczniowie. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło listę organizatorów wraz z nazwami turniejów i olimpiad tematycznych, olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2020/2021. Zapraszamy do do udziału w olimpiadach/turniejach zainteresowanych uczniów.