Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w naszym konkursie bibliotecznym pt. „Moja recenzja”. Działanie ma na celu zainspirowanie waszych rówieśników do poznania nowych pozycji książkowych. W związku z pozytywnym odbiorem naszych artykułów na stronie facebookowej biblioteki ( dotyczących metafizycznej poezji) proponujemy następującą kategorię:

Konkurs ma charakter otwarty z zastrzeżeniem ust. 2. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy Miasta Białystok, w tym dzieci, młodzież, rodziny, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którzy są zainteresowani podtrzymaniem pięknej polskiej tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych, zwani dalej „uczestnikami”.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

I etap olimpiady (szkolny): 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 -etap przeprowadzimy zdalnie przy użyciu wybranej platformy internetowej.

II etap olimpiady (wojewódzki): 19 marca 2021r.

III etap olimpiady (ogólnopolski): 16 kwietnia 2021r., Centrala ZUS w  Warszawie

Zapraszamy do udziału w projekcie i olimpiadzie.

UWAGA: Została podjęta decyzja o przeprowadzeniu  testu próbnego, odbędzie się to we wtorek 8 grudnia 2020r. godz.10.00.

Więcej pod adresem :https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus

Zajrzyj na fanpage naszej Olimpiady                              

 Barbara Wysocka

 Zaproszenie jest adresowane do młodzieży mieszkającej na obszarze Programu - w Polsce są to województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz wschodnia część województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki). Zadaniem uczestników jest napisanie samodzielnego tekstu o wyjątkowej postaci z obszaru objętego Programem