Dyrektor szkoły informuje że, od poniedziałku 26.04.2021 wszystkie zajęcia w CKZ Nr 3 będą realizowane w formie stacjonarnej zgodnie z rozkładem zajęć i podziałem na grupy. Dotyczy to również praktyki zawodowej w klasie II td.


I tep, II tep - pracownia obsługi kelnerskiej

II tb - pracownia obsługi konsumenta

I tfp, I thp, I zbp, II tfp, II tgp, II zbp,  - pracownia technologii gastronomicznej,

II tc, III tc, III td, III te,  - pracownia sporządzania potraw i napojów

I zep, II zep- pracownia cukiernicza

II za, II zc, II zd, III za, III zd, - zajęcia praktyczne

II td - praktyka zawodowa

Gorąco zachęcam do udziału w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieramto w szkole". To cenna inicjatywa oparta na zasadzie „zbieraj – pomagaj – odbieraj nagrody".

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy osobom zdającym egzamin zawodowy przeprowadzony w styczniu i lutym 2021 będą wydawane w dniu 08.04.2021 w godzinach 8.00-15.30 w sekretariacie szkoły.

Dyrektor ZSG informuje, że od poniedziałku 29.03.2021r. do 11.04.2021 r.  zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie zdalnej. Wynika to z ogłoszonych nowych obostrzeń.