Zapraszamy uczniów klas IV Technikum Gastronomicznego po odbiór dyplomów oraz suplementów do dyplomów do sekretariatu szkoły.

W życiu każdej szkoły zdarzają się smutne chwile. Edukację u nas zakończyli uczniowie klas IV. Uroczyście pożegnaliśmy ich w czytelni szkoły-

W dniu 26 kwietnia 2022 roku, w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się „Festiwal białostockich szkół zawodowych’. Naszą szkołę reprezentował zespół ds. promocji w składzie: Dyrektor Szkoły- Pan Marek Józefowicz, nauczyciele- Joanna Kurszel i Maciej Kułak oraz następujący uczniowie –Oliwia Cholewska ( III TEP), Gabriela Wawrzeniuk ( III ZEP) i Sebastian Dąbrowski ( III ZC).  Przedstawialiśmy naszą ofertę edukacyjną zebranym uczniom 7-ych i 8-ych klas podstawowych. Przeprowadziliśmy również konkurs z nagrodami oraz odpowiadaliśmy na pytania przyszłych adeptów pięknej sztuki kulinarnej. Rozdaliśmy ogrom słodkość i ulotek dotyczących szkoły. Bardzo dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom Centrum Kształcenia Zawodowego ZSG za pomoc przy organizacji.

Zespół ds. Promocji Szkoły    

20220426 094314

 

20220426 094631

 

20220426 095140

Spotkanie odbyło się 21.04.2022r. w  związku z realizacją projektu pt. ,,Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego” finansowanego z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.