Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczące stanu zdrowia psychicznego w trakcie zdalnego nauczania. Jest ona naprawdę krótka, zawiera raptem kilka pytań, a opracowany później raport może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia psychicznego wśród młodzieży oraz pozwoli zwrócić uwagę na skalę problemu. 

Link do ankiety: https://tripetto.app/run/VWEKGZ3DOQ

Ankieta ma na celu zapoznanie się z Państwa opiniami oraz doświadczeniami nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19, realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wpływu pandemii na kształcenie i szkolenie zawodowe.

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje o programie "Aktywny Samorząd" - Moduł II - "Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehalibitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez Miasto Białystok.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które podejmą naukę na poziomie wyższym lub w szkołach policealnych. W ramach powyższego działania istnieje możliwość uzykania dofinansowania do kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzykać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-65, (85) 869-65-50, na stronie internetowej www.bialystok.pl, w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PFRON www.sow.pfron.org.pl