Informujemy, iż zmarł Pan Andrzej Idźkowski- emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Wystawienie o godz. 9.00 w dniu 01 marca 2021 r. w kaplicy przy Kościele przy ul. Pogodnej; msza żałobna o godz. 11.00 w dniu 01.03.2021r. w Kościele przy ul. Pogodnej.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczące stanu zdrowia psychicznego w trakcie zdalnego nauczania. Jest ona naprawdę krótka, zawiera raptem kilka pytań, a opracowany później raport może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia psychicznego wśród młodzieży oraz pozwoli zwrócić uwagę na skalę problemu. 

Link do ankiety: https://tripetto.app/run/VWEKGZ3DOQ

Ankieta ma na celu zapoznanie się z Państwa opiniami oraz doświadczeniami nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19, realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wpływu pandemii na kształcenie i szkolenie zawodowe.