Regulamin i dokumenty:

20 listopada  klasa II TEP udała się do  Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku na warsztaty antydyskryminacyjne. Odbyły  się one w ramach projektu pt. „Nowe drogi dla praw człowieka - online i offline”.

"W dniu 1.XII.2023r gościliśmy uczestników eliminacji okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.
Byli to uczniowie liceów, techników i szkół branżowych z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Naszą szkołę reprezentowali:

W dniu 24.11.2023 r. słuchacze Branżowej Szkoły II Stopnia (klasa 3BSG i 1PTT - technik technologii żywności) w ramach zajęć m.in. z analizy żywności brali udział w ciekawym spotkaniu z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku.