CUKIERNIK

            Cukiernik to osoba obdarzona kulinarną pasją, zmysłem smaku i bogatą wyobraźnią. Trudno o lepsze uwieńczenie ważnych uroczystości niż misternie zdobiony tort czy kolorowe muffiny. Jeśli posiadasz zamiłowanie do wypieków i chciałbyś wykonywać jeden z najsłodszych zawodów świata, to zawód właśnie dla ciebie.

          Praca cukiernika to przede wszystkim wytwarzanie wszelkiego rodzaju smakołyków – ciast, ciasteczek, czekolad, a także finezyjnie dekorowanych tortów i innych deserów, które powinny nie tylko rozpieszczać podniebienia klientów, ale również zachwycać ich swoim wyglądem. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

       Cukiernik dba o należyte przechowywanie produktów spożywczych,  zna dokładne proporcje tworzenia wyrobów cukierniczych oraz różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły. Jest to zawód dla ludzi z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów. Zawód cukiernika może okazać się dobrym wyborem również z tego względu, że daje wiele potencjalnych możliwości zatrudnienia.

OKRES NAUKI: 3 lata

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Zawód cukiernik powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w cukiernictwie,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • posiadają zdolności manualne,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są dokładne i cierpliwe,
 • zainteresowane są pracą w zakładach cukierniczych i spożywczych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych,
 • stosowania receptur cukierniczych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • współpracy w zespole,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł cukiernika,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

 SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych,

 • Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

       Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • cukiernik,
 • pracownik branży spożywczej.

MIEJSCE PRACY

 • zakłady przetwórstwa spożywczego, produkujące wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
 • ciastkarnie,
 • cukiernie,
 • restauracje,
 • hotele,
 • manofaktury słodyczy, gdzie odbywają się widowiskowe pokazy, podczas których na oczach klientów wytwarzane są kolorowe cukierki, lizaki itp.
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


KUCHARZ

           Kucharz jest to zawód dla osób z powołaniem, trudno bowiem osiągnąć dobre rezultaty nie posiadając talentu kulinarnego i nie podchodząc do tego zajęcia z prawdziwą pasją. Od kandydata oczekuje się bogatej wyobraźni i pomysłowości. Odnosi się to zarówno do umiejętności wymyślania i tworzenia nowych potraw, ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania. Wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę, a serwowane potrawy będą wyglądać jak dzieła sztuki.

              Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno - estetyczny. Dzięki tym cechom każda stworzona potrawa, deser czy napój staje się dziełem sztuki zarówno dla oczu jak i dla podniebienia. Zadania zawodowe kucharza  - to wszystkie czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach, zajmujących się sporządzaniem oraz produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

        Kucharz zajmuje się również przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata lub regionu oraz dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Do zadań kucharza należy również podawanie dań w najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. W gestii kucharza znajduje się także układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

      Wiedza zdobyta w szkole jest istotna, ale najważniejsze są umiejętności praktyczne nabywane na zajęciach w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

       
OKRES NAUKI: 3 lata

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Zawód kucharz powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w gastronomii,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w zakładach gastronomicznych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

 

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • oceniać jakość produktów,
 •  przechowywać żywność,
 •  obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 •  obsługi sprzętu gastronomicznego,
 •  przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 •  wydawania dań,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł kucharza,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,

 • Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań, mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji 12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

        Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły  I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • kucharz,
 • szef kuchni (w wyniku zdobytego doświadczenia),
 • pracownik w branży gastronomicznej.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje,
 • hotele,
 • zakłady gastronomiczne,
 • stołówki,
 • ośrodki wypoczynkowe,
 • działalność cateringowa i obsługiwać prywatne imprezy,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

Opracowała: Anna Antoniak