Nazwa szkoły

Klasa

Zawód

Symbol zawodu

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Liczba słuchaczy

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa

Branżowa Szkoła II Stopnia  nr 4

I BA

technik żywienia
i usług gastronomicznych

343404

x

j. angielski

30

j. polski, matematyka *

 

biologia, chemia,

geografia, informatyka,

język obcy **

Branżowa Szkoła II Stopnia  nr 4

I BB

technik technologii żywności

314403

x

j. angielski

30

 

 

*   przedmioty punktowane

** wybrane przez system 2 przedmioty z 5 podanych powyżej z najwyższym wynikiem