Nazwa szkoły

Zawód/profil oddziału

Symbol zawodu

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Liczba słuchaczy

Branżowa Szkoła II Stopnia  nr 4

technik żywienia i usług gastronomicznych (15 miejsc dla absolwentów po szkole podstawowej i 15 miejsc dla absolwentów po gimnazjum)

343404

x

j. angielski

30

Branżowa Szkoła II Stopnia  nr 4

technik technologii żywności (15 miejsc dla absolwentów po szkole podstawowej i 15 miejsc dla absolwentów po gimnazjum)

314403

x

j. angielski

30