W załączeniu procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii Covid-19:

 

Nowelizowane i nowe akty prawne oraz wykonawcze w 2020 roku:

PRAWO OŚWIATOWE – OPRACOWANE NA PODSTAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (ISAP)

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. - Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

  1. Art. 70, pkt. 1 – 5;
  2. Art. 87;
  3. Art. 94

II. Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe znajdują się na stronie Sejmu – ISAP, hasło: oświata, nauka i kultura, w tym najnowsze: