"Najwięcej kosztują te rzeczy, których za pieniądze kupić nie można" W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T  W S Z Y S T K I M !