Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia z języka migowego (poziom podstawowy w systemie SJM). Pierwsze lekcje odbędą 15.11.2021 r. w godzinach 17.30-19.00. Prosimy o dołączanie do grupy https://www.facebook.com/groups/1007982699770036

Samorząd Uczniowski